O mě

Zdeněk Řípa, ing. Narodil se 18.8.1947 v Jičíně, žije a pracuje v Praze.
Celý život osciloval mezi dvěma zálibami, cizími jazyky a výtvarnou tvorbou – vyučen soukromě keramikem. Vzhledem k životním událostem, nemohl se plně věnovat ani jedné zálibě (keramice se věnoval po pracovní době), až po převratu se začal více zajímat o čínský jazyk – který později uplatnil ve své firmě. Po odchodu do důchodu začal uplatňovat své laické znalosti v oblasti jazykové a začal tvořit v oblasti kaligrafie, a to v oblasti čínského malého pečetního písma. Nyní se zajímá také o jazyk farsi (perština), který využívá s malými změnami arabské písmo.